کارشناس ارزیاب ریسک

صنعت بیمه

اهمیت ارزیابی دقیق ریسک در صنعت بیمه بازرگانی

تنظیم بیمه نامه با ارزیابی دقیق ریسک اهمیت صنعت بیمه بازرگانی در پیشرفت و ترقی همزمان فعالیتها و چرخه اقتصاد در جوامع قابل چشم پوشی نیست. اینکه بدون داشتن مکانیزم بیمه، اقتصاد پویایی را طلب کنید کاملا غیرمنطقی است. تصور نبود پوششهای بیمه‌ای در بازرگانی، می‌تواند در پی شکستهای بزرگی که در پروژه‌ها و ماجراجویی‌های …

اهمیت ارزیابی دقیق ریسک در صنعت بیمه بازرگانی ادامه مطلب »

ارزیابی ریسک

نگاهی درخور به ارزیابی ریسک در صنعت بیمه کشور

اهمیت ارزیابی ریسک در صنعت بیمه کشور فعالیتهای مربوط به بیمه گری بسیار تخصصی و حرفه‌ای هستند و حول محور مدیریت ریسکها می‌چرخد؛ مدیریت ریسکهایی که بیمه گذاران بالقوه به بیمه گر پیشنهاد می‌کند. این بدان معناست که بیمه گر باید در مورد پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد بیمه گذار تصمیم درستی بگیرد و برای …

نگاهی درخور به ارزیابی ریسک در صنعت بیمه کشور ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن