ارزیابی خسارت سیار

استقرار کارشناس سیار ارزیاب خسارت در تمامی شهرستانهای استان مازنداران

شرکت سامان نگار ایرانیان در تمامی شهرستانهای استان مازندران کارشناس سیار مستقر نمود باتوجه به درخواست های متعدد ارزیابی خسارت و همچین شرایط خاص مسافری و حمل و نقل در جاده های شمالی کشور علی الخصوص استان مازندران، برای رفاه حال هموطنان عزیز و تسریع خدمات ارزیابی خسارت خودرو، شرکت سامان نگار ایرانیان، اقدام به …

استقرار کارشناس سیار ارزیاب خسارت در تمامی شهرستانهای استان مازنداران ادامه مطلب »