کارگاه آموزشی انتقال ریسک بحران از طریق مکانیزم بیمه برگزار شد

با حضور مدیرعامل بیمه تعاون، کارگاه آموزشی انتقال ریسک بحران از طریق مکانیزم بیمه، به صورت مجازی و با همکاری …

کارگاه آموزشی انتقال ریسک بحران از طریق مکانیزم بیمه برگزار شد ادامه مطلب »