کاهش زمان دریافت نسخه فیزیکی پرونده

در راستای راه اندازی سامانه ماده 13 قانون بیمه اجباری صورت گرفت؛مدیر فنی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از راه اندازی …

کاهش زمان دریافت نسخه فیزیکی پرونده ادامه مطلب »