بیمه بدنه خودرو

کروکی تصادفات رانندگی

انواع کروکی‌های تصادفات رانندگی بعضی اوقات در تصادفات رانندگی، ارائه گزارش رسمی افسر راهنمایی و رانندگی از صحنه تصادف برای ارزیابی خسارت بیمه توسط شرکت‌های بیمه لازم است. این گزارش که به آن کروکی تصادفات رانندگی گفته می‌شود شامل مکان و زمان دقیق وقوع حادثه، ترسیم موقعیت خودرو‌ها در هنگام تصادف و همچنین مسیر برخورد …

کروکی تصادفات رانندگی ادامه مطلب »