بیمه عمر پس از فوت به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

بیمه عمر پس از فوت بر حسب میزان حقِ بیمه و سال‌هایی که حق بیمه پرداخت گردیده به شخص ذی‌نفع مشخص شده توسط بیمه‌گذار پرداخت می‌گردد.
بیمه عمر انواع مختلفی دارد ولی تقریباً در کلیه انواع بیمه عمر از بیمه‌شده درخواست می‌شود تا در صورت فوت خود شخصی را از اقوام درجه یک خود جهت دریافت بیمه عمر معرفی نماید.
در بیشتر بیمه‌ها بیمه‌گذار قادر به تعیین اقوام درجه دو جهت دریافت بیمه عمر نمی‌باشد ولی در بعضی بیمه‌ها می‌توان دوستان یا خیریه‌ها را معرفی نمود.
چنانچه فرد بیمه‌شده شخصی را جهت دریافت این غرامت معرفی نکرده باشد، غرامت بیمه عمر به وراث فرد فوت شده تعلق خواهد گرفت.
آیا چند نفر می‌توانند بیمه عمر را دریافت کنند؟
شرکت‌های بیمه از بیمه‌گذار بیمه عمر تقاضا می‌کنند تا فردی از اقوام درجه یک را برای دریافت اندوخته بیمه‌نامه، به شرکت بیمه معرفی نمایند، بیمه‌گذار قادر است افراد مختلف یا حتی بیش از یک فرد را معرفی نماید و همچنین بیمه‌گذار می‌تواند با اعلام اسامی و تعیین اولویت دریافت و سهم هر فرد، میزان غرامت دریافتی هر شخص را نیز مشخص کند.
در صورت عدم اعلام اسامی از جانب بیمه‌شده در بیمه‌نامه عمر، اندوخته بیمه عمر وی مطابق قانون ارث و میزان معین شده در قانون به وراث قانونی او تعلق خواهد گرفت.
لذا بیمه عمر پس از فوت به شخص معرفی شده از جانب خود فرد فوت شده پرداخت می‌گردد و چنانچه فردی از سوی او تعیین نشده باشد این هزینه به ورثه تعلق خواهد گرفت.
بیمه عمر به چه اشخاصی تعلق می‌گیرد؟
بیمه عمر پس از فوت در درجه اول به ذی‌نفع یا ذی‌نفعان مذکور در بیمه‌نامه پرداخت می‌گردد.
ذی‌نفع بیمه عمر کیست؟
به شخص معرفی شده از جانب بیمه‌گذار جهت دریافت‌ اندوخته بیمه عمر خود ذی‌نفع گفته می‌شود. بیشتر اوقات ذی‌نفع از اقوام درجه یک است.
با وجود این که منع قانونی برای معرفی فردی غیر از وراث وجود ندارد اما قوانین شرکت‌های بیمه در این زمینه با یکدیگر متفاوت بوده و بعضی اجازه تعیین فردی غیر از اقوام درجه یک یا وراث به عنوان ذی‌نفع را نمی‌دهند.
در بعضی از بیمه‌های عمر می‌توان فردی غیر از اقوام درجه یک و حتی دوستان را به عنوان ذی‌نفع معرفی نمود.


نحوه تقسیم اندوخته بیمه عمر بین ذی‌نفعان
بیمه‌شده در زمان قرارداد بیمه عمر قادر به تعیین نام ذی‌نفعان و سهم هر یک می‌باشد.
در صورت مشخص بودن ذی‌نفعان و سهم هر کدام، شرکت بیمه سهم هر کس را براساس قرارداد پرداخت می‌نماید اما چنانچه ذی‌نفعان اعلام شده باشند اما سهم هر یک مشخص نباشد، شرکت بیمه موظف است مبلغ غرامت یا اندوخته بیمه عمر را به‌طور مساوی میان ذی‌نفعان تقسیم نماید.
وراث قانونی چه زمانی قادر به دریافت بیمه عمر هستند؟
چنانچه فردی به عنوان ذی‌نفع تعیین شده باشد وراث قانونی قادر به استفاده از اندوخته بیمه‌شده پس از فوت نخواهند بود، اما در صورتی که ذی‌نفع مشخص نشده باشد بیمه عمر مطابق قانون ارث تقسیم می‌گردد و در این حالت الزاماً سهم ورثه با یکدیگر برابر نخواهد بود.
میزان بیمه عمر پرداختی پس از فوت چقدر است؟
میزان اندوخته بیمه عمر یا غرامت بیمه عمر بسته به نوع بیمه عمر، مدت بیمه شدن بیمه‌‌گذار و همچنین مبلغ حق بیمه در بیمه‌های عمر مختلف متفاوت خواهد بود.
بیمه عمر فوت بر اثر حادثه ۱ تا ۳ برابر نرخ بیمه عمر پس از فوت به صورت عادی بوده و این مبلغ نیز با توجه به نوع بیمه عمر متفاوت خواهد بود.
شرایط پرداخت بیمه عمر به بازماندگان چیست؟
ذکر نام فرد به عنوان ذی‌نفع جهت دریافت بیمه عمر پس از فوت کفایت می‌کند.
در صورت عدم معرفی ذی‌نفعان، وراث مطابق قانون تقسیم اموال و دارایی در قانون ارث از غرامت بیمه عمر سهم می‌برند.
بنابراین به‌طور خلاصه در این متن به این نکته اشاره شد که بیمه عمر پس از فوت به دو حالت متفاوت به بازماندگان تعلق خواهد گرفت، در حالت اول خود فرد فوت شده یا بیمه‌گذار، فرد یا افرادی را به عنوان ذی‌نفع معرفی کرده باشد که این مبلغ پس از فوت به آن‌ فرد یا افراد تعلق خواهد گرفت و در حالت دوم که شخصی به عنوان ذی‌نفع معرفی نشده باشد مبلغ بیمه عمر مطابق قانون ارث به وراث قانونی فرد فوت شده تعلق خواهد گرفت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *