بیمه خودرو

دانستنی‌هایی در مورد بیمه بدنه‌ی خودرو

بیمه بدنه‌ی خودرو


بیمه‌ی شخص ثالث یک بیمه‌ی اجباری است، در صورتیکه بیمه‌ بدنه‌ی خودرو اینگونه نیست. ضرورت این بیمه زمانی مشخص میشود که در حادثه‌ی رانندگی، شخص بیمه گذار مقصر باشد. در این صورت شرکت بیمه، هزینه‌ی خسارت را تحت عنوان بیمه‌ی شخص ثاالث تقبل نمی‌کند. در اینجاست که خسارت از طریق بیمه بدنه خودرو، البته در صورتی که زیان دیده این بیمه را داشته باشد، پرداخت می‌شود. گاهی هم ارزیابی خسارت بیمه امری اجتناب ناپذیر است که در صورت عدم توافق طرفین صورت می‌گیرد.

بیمه خودرو

موارد خسارتی که بیمه بدنه خودرو متعهد به پرداخت آن است:
• در حالتی که بیمه گذار مقصر حادثه تعیین شود.
• بیمه گذار در حادثه مقصر نباشد ولی خسارات وارده و هزینه‌های آن از سقف تعهدات مالی، از محل بیمه شخص ثالث بیشتر باشد.
• خودروی آسیب دیده در دسته‌ی خودروهای نامتعارف یا به بیان ساده‌تر در دسته‌ی خودروهای گران قیمت باشد.
• بیمه گذار مقصر نبوده ولی شخص مقصر متواری باشد.

انواع مختلف خسارات وارده به خودروکه بیمه بدنه خودرو متعد به پرداخت آن است:
عوامل و خطرات اصلی خسارت به دو دسته‌ی اصلی و اضافی تقسیم می‌شوند.

خطرات اصلی:
• آسیب خودرو در اثر برخورد به اجسام ثابت یا متحرک و یا هر جسم دیگر و یا برخورد اجزاری ماشین با آنها.
• آسیب به خودرو در اثر سقوط خودرو یا واژگونی آن.
• آسب به خودرو در اثر انفنجار، برخورد صاعقه و یا آتش سوزی.
• آسیب به خودرو در طی انتقال و یا نجات خودروی آسیب دیده‌ی دیگر.
• به سرقت رفتن کامل خودرو و یا آسیب دیدن وسایل جانبی مندرج در بیمه نامه در طی سرقت.
پوشش خطرات محدود، نامی است که به پوشش یک یا دو مورد از خطرات اصلی داده شده است. در این نوع بیمه بدنه‌، بیمه گذار احتمال اتفاق افتادن برخی خطرات را بسیار پایین می‌داند، بنابراین حق بیمه‌ی کمتری پرداخت می‌کند. خسارت جزئی و کلی در اثر آتش سوزی مثالی از این نوع بیمه است.

خطرات اضافی:
این پوشش در صورت توافق طرفین قرارداد و در ازای پرداخت حق بیمه‌ی اضافی، انجام می‌شود:
• آسیب به خودرو در اثر بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و یا وقوع آتشفشان.
• آسیب به خودرو در مسابقات رانندگی و یا آزمایش سرعت اتومبیل.
• آسیب به خودرو در اثر مواد منفجره و یا آتش زا در صورتی که خودروی مذکور مختص به اینکار نباشد.
• آسیب به خودرو در اثر ریختن مواد شیمیایی مانند رنگ یا اسید روی آن در صورتی که از موارد تحت پوشش نباشد.
• آسیب به خودرو در اثر کشیده شدن اجسام تیز روی آن.
• سرقت اجزا و وسایل خودرو.
• هزینه رفت و آمد.

مراحل دریافت خسارت از شرکت بیمه


• بیمه گذار باید حداکثر ظرف 5 روز از وقوع حادثه، به شرکت بیمه اعلام خسارت کند.
• اعلام وقوع حادثه به پلیس راهنمایی و رانندگی جهت دریافت کروکی.
• مراجعه‌ی بیمه گذار به شرکت بیمه جهت تشکیل پرونده.
• انتقال خودروی خسارت دیده به تعمیرگاه خودروی طرف قرارداد و یا انتقال به پارکینک واحد خسارت شرکت بیمه.
• بازدید و کارشناسی خودرو و چگونگی وقوع حادثه توسط ارزیاب خسارت.
• تعمیر خودروی آسیب دیده.
• ارزیابی سلامت خودرو پس از تعمیر توسط کارشناس شرکت.
• دریافت هزینه‌ی خسارت از شرکت بیمه.
پرداخت هزینه خسارت خودرو در هر شرکت متفاوت است. برخی شرکت‌ها بمحض بازدید خودرو خسارت را پرداخت می‌کنند و برخی دیگر پس از انجام تعمیرات. جبران خسارت‌های حوادث احتمالی آینده فقط در صورتی خواهد بود که بازدید سلامت پس از تعمیرات حادثه اخیر خودرو انجام گرفته باشد.

سقف تعهدات مالی در بیمه بدنه خودرو

در صورت بیمه شدن خودرو به ارزش واقعی آن، سقف قرارداد نیز به اندازه‌ی ارزش خودرو در نظر گرفته می‌شود. البته هنگام پرداخت هزینه خسارت، مقداری از هزینه تحت عناوینی چون هزینه استهلاک یا فرانشیز کسر می‌شود.
در صورت آسیب کلی به خودرو مانند سرقت خودرو، علاوه بر کسر هزینه فرانشیز، بیمه نامه بدنه نیز باطل خواهد شد.
بعضی از شرکت‌ها پس از پرداخت خسارت خودرو، مقدار آن را از سقف قرارداد کسر می‌کنند. در اینصورت در حادثه‌ی احتمالی بعدی، خسارتی که شرکت پرداخت می‌کند شامل سقف مقدار معین شده در بیمه نامه منهای مقدار پرداخت شده در نوبت قبلی است، مگر اینکه بیمه گذار درخواست صدور الحاقیه را برای بالا بردن سقف تعهد مالی بیمه داده باشد.

مفهوم آسیب و خسارت کلی در بیمه بدنه خودرو

اگر بعد از گذشت 60 روز از سرقت خودرو، خودرو یافت نشد یا هزینه‌ی تعمیر و یا تعویض قطعات خودرو در صورت آسیب دیدگی بمحض وقوع حادثه، بیش از 75 درصد ارزش خودرو باشد، در اینصورت این خسارت، خسارت کلی نامیده می‌شود.
هزینه‌هایی چون ارزش بازیافتی احتمالی و هزینه‌های کسری تعیین شده، از خسارت کم و هزینه‌های حمل و نجات تا جایی که از سقف قرارداد بیشتر نشود، به آن اضافه می‌شود.
در ارزیابی خسارت خودرو، مبنای محاسبه، قیمت روز خودرو و قطعات آن تا سقف قرارداد است.

طریقه‌ی محاسبه‌ی استهلاک لوازم آسیب دیده‌ی خودرو در بیمه بدنه

اگر به تشخیص کارشناس ارزیاب خسارت بیمه، تعویض یک یا چند قطعه‌ از خودروی آسیب دیده ضرورت داشته باشد و چند سال از ساخت خودرو گذشته باشد و هزینه‌ی قطعات نسبت به سال ساخت خودرو بیشتر شده باشد، بیمه مبلغی تحت عنوان هزینه استهلاک از مبلغ قابل پرداخت کم می‌کند. اما اگر خودرو آسیب کلی دیده باشد، هزینه استهلاک از مبلغ خسارت قابل پرداخت کم نمی‌شود.
مبنای ارزیابی خسارت جزئی خودرو پس از کسر استهلاک و فرانشیز، شامل دستمزد و قیمت روز وسایل و قطعات تعویضی است. مقدار هزینه استهلاک برای هر قطعه تعویضی بغیر از شیشه و شیشه چراغ، از شروع سال پنجم ساخت خودرو به بعد به ازای هر سال حداقل 5 درصد و حداکثر 25 درصد است. همینطور خسارت باتری و تایرهای بیمه شده، تا 50 درصد قیمت روز آن است.

تخفیف عدم خسارت

در صورتی که بیمه گذار در طول مدت یک یا چند قرارداد قبلی، اعلام خسارت نکرده باشند، بیمه گران برای تشویق مردم به بیمه گذاری در شرکت، تخفیفی تحت عنوان تخفیف عدم خسارت تعیین می‌کنند.

تمدید قرارداد بیمه نامه

در بیمه نامه یکساله و قبل از پایان دوره، بیمه گران در صورت تمایل اعلامیه‌ی تمدید قرارداد برای بیمه گذار میفرستند. بیمه گذار نیز در صورت رضایت می‌تواند قرارداد را با توافق دو طرفه با حق بیمه‌ی تعیین شده در سال جاری تمدید کند.

نکات کلیدی که هنگام خرید بیمه بدنه باید به آنها توجه کرد


• اجتناب از خریدن بیمه ارزان
• توجه به توانایی مالی شرکت طرف قرارداد
• در نظر گرفتن و توجه به سوابق پرداخت خسارت شرکت بیمه
• در نظر گرفتن توانایی شرکت از لحاظ نیروی انسانی و گستردگی آن برای صدور بیمه نامه‌های متعدد و تحقق خسارات
• مطالعه و بررسی شرایط و تعهدات شرکت بیمه طرف قرارداد
• تحت پوشش در آوردن اتومبیل در عنوان‌های اضافی بیمه مانند بیمه زلزله و شیشه

2 دیدگاه دربارهٔ «دانستنی‌هایی در مورد بیمه بدنه‌ی خودرو»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *