مروری بر روند حل اختلاف بیمه دانا و شرکت طبیعت؛ فضای مجازی، قاطع دعوی نیست!/ چه باید کرد؟

چند روزی است نامه ای با امضاء مدیرعامل شرکت بیمه دانا به عنوان اداره نظارت بر ناشران و گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «غیر طبیعی و عمدی» بودن علت آتش سوزی شرکت طبیعت سبز پارس کهن در فضای مجازی منتشر شده است و بیمه گذار نیز مطالبی در خصوص نامه مذکور بیان نموده است.

به گزارش خبرگزاری بیمه، چند روزی است نامه ای با امضاء مدیرعامل شرکت بیمه دانا به عنوان اداره نظارت بر ناشران و گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «غیر طبیعی و عمدی» بودن علت آتش سوزی شرکت طبیعت سبز پارس کهن در فضای مجازی منتشر شده است و بیمه گذار نیز مطالبی در خصوص نامه مذکور بیان نموده است.
در این مطلب به روندی که باید در خصوص حل این اختلاف طی شود اشاره می کنیم.
وظایف و حقوق شرکت بیمه دانا
۱- شرکت بیمه دانا با توجه به اینکه خسارت را به استناد نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ” غیر طبیعی و عمدی” اعلام نموده است موظف است طبق ماده ۲۲ آیین نامه ۷۱ شورای عالی بیمه دلیل عدم پرداخت خسارت را بصورت مستند و مستدل به بیمه گذار اعلام نماید.
“ماده ۲۲- مؤسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه‌گذار یا زیان دیده اعلام نماید …”
۲- در صورت اقامه دعوی از سوی بیمه گذار بر علیه شرکت بیمه دانا، خوانده (شرکت بیمه دانا) نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان (شرکت طبیعت سبز پارس کهن) مطالبه نماید.
وظایف و حقوق بیمه گذار (شرکت طبیعت سبز پارس کهن)
۱- بعد از دریافت نامه کتبی شرکت بیمه دانا مبنی بر عدم پرداخت خسارت به استناد ماده ۲۲ آیین نامه ۷۱ شورای عالی بیمه، بیمه گذار باید با توجه به ماده ۲۸ آیین نامه ۲۱ (آیین نامه شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، صاعقه، انفجار) اقدام به طرح دعوی بر علیه شرکت بیمه دانا در مراجع قضایی نماید.
ماده ۲۸ – مهلت اقامه دعوی
بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان , فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را ازخود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند. دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع می باشد.
نکات مهم:
۱- با توجه به اینکه شرکت بیمه دانا به علت حادثه ایراد وارد نموده و آنرا عمدی اعلام کرده است و به عبارتی اصالت حادثه دچار خدشه شده است بیمه مرکزی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد.
۲- علی رغم اینکه در ماده ۲۸ آیین نامه ۲۱ شورای عالی بیمه اشاره ای به داوری نشده است ولی به استناد ماده ۴۵۴ آیین دادرسی مدنی طرفین (بیمه گر و بیمه گذار) می توانند در صورت توافق پرونده خسارت را از طریق ارجاع به داوری رسیدگی نمایند.
“ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.”
۳- در صورتی که بیمه گذار (شرکت طبیعت سبز پارس کهن) نسبت به نظر شرکت بیمه دانا معترض باشد و بخواهد در مقام خواهان پرونده را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید و ادعای مطالبه زیان وارده بواسطه انجام تعهدات شرکت بیمه دانا را نیز مطالبه کند می بایست به استناد مواد ۵۱۵ و ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی اقدام نماید.
“ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد.
تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شودمطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در مواردقانونی قابل مطالبه می باشد.”
“ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است درغیراین صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa_IR
به بالای صفحه بردن